Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 82/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Liêm Hà Nam II; Địa chỉ: thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Tài sản giao dịch bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Liêm Hà Nam II, cụ thể như sau: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 254, tờ bản đồ số 24, diện tích sử dụng riêng 95m² theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DE 026631 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 30/03/2022; số vào sổ cấp GCN: CS06929 mang tên ông Nguyễn Thành Sơn và bà Đặng Thị Thúy Hoa; Địa chỉ thửa đất: Đường Ấm, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Liêm Hà Nam IIChứng thư thẩm định giá số BIG-NĐA-DN-0009-202312 ngày 23/12/2023 của Công ty Cổ phần thẩm định giá BIG Việt Nam).

- Giá khởi điểm của tài sản: 2.199.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Khách hàng trúng đấu giá tự chịu các chi phí trong việc đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 12/4/2024 đến hết 16h30’ ngày 07/5/2024,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/4/2024 đến hết ngày 26/4/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong các ngày 07; 08/5/2024 và cho đến trước 16h30’ ngày 09/5/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá thửa đất số 254.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 08/5/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 10/5/2024 (thứ sáu),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin ĐTQG về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Liêm Hà Nam II;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Liêm Hà Nam II và nơi có tài sản.
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành