Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TR​UNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 134/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2022


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Đường Lê Duẩn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô con 08 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi/Jolie đã qua sử dụng, biển kiểm soát 90B-2708; Số khung: RLA00VB2W31002282; Số máy: 4G63R-Z00096; Sản xuất năm 2003 tại Việt Nam; Đăng kí lần đầu:14/01/2004.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp, Phòng Cảnh sát giao thông đã thu hồi đăng ký, biển số xe mang tên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, hiện tại đang được lưu giữ, bảo quản và trưng bày tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

- Giá khởi điểm: 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/06/2022 đến hết 17h00’ngày 04/07/2022,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 29/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022  trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

-Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản:

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 07h30’ ngày 04/07/2022 đến trước 16h30’ ngày 06/07/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND/CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản xe Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 06/07/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 06/07/2022.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 07/07/2022 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức ghi phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam. 

Điện thoại: 02263.845.968.        

​ Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm​ tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành