Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (LẦN 16)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (LẦN 16)
(Công ty Cổ phần TNHH Minh Hiền)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 412/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 08 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (LẦN 16)

(Công ty Cổ phần TNHH Minh Hiền)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục; Địa chỉ: thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên, xử lý tài sản để thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục đối với Công ty Cổ phần TNHH Minh Hiền là toàn bộ hệ thống dây chuyền, máy móc sản xuất chế biến nông sản của Công ty TNHH Minh Hiền thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Nam Định- Hà Nam. Cụ thể như sau:

+ 01 lò hơi công suất 4 tấn/giờ; xuất xứ: Trung Quốc; kiểu lò: Lò hơi đốt than, ghi động; hệ thống điều khiển: Cơ điện.

+ 02 máy tách hạt ngô GT6A22, xuất xứ: Trung Quốc.

+ 01 máy tách hạt ngô, xuất xứ Thái Lan.

+ 01 băng tải một xích Inox 304, dài 20,3m.

+ 01 băng tải hai xích Inox 304 (Băng tải Inox hai xích chuyển nguyên liệu kiểu thẳng, dài 10,4m).

+ 01 máy rửa lọ ZRXP300, xuất xứ Trung Quốc.

+ 01 máy rửa lọ QSD-150.

+ 01 máy triết rót 32 đầu tự động GFP-32.

+ 01 máy đóng nắp tự động WC-250.

+ 01 máy xoáy nắp hút chân không LHTBFZ300, xuất xứ Trung Quốc.

+ 01 máy ghép mý hút chân không A10-GT4C302, xuất xứ Trung Quốc.

+ 01 máy ghép mý hút chân không TP300, xuất xứ Trung Quốc.

+ 01 máy ghép mý đóng lon Varin 006, xuất xứ Thái Lan.

+ 01 máy nghiền ép nước hoa quả ZRDJ2-5, xuất xứ Trung Quốc.

+ 01 thùng pha dung dịch 5000L hiệu ZRGII50, xuất xứ Trung Quốc, thiết bị bằng Inox.

+ 01 thùng pha dung dịch 3000L hiệu ZRGII30, xuất xứ Trung Quốc, thiết bị bằng Inox.

+ 01 hệ thống hầm thanh trùng ZPSP40000, xuất xứ Trung Quốc; Hệ thống gồm cấp, rửa nguyên liệu, thổi sấy làm khô và thanh trùng sản phẩm.

+ 01 máy dán tem tự động D-200.

+ 01 máy sàng dưa, xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ.

+ 01 máy ly tâm RP6H1 (thuộc hệ thống hầm thanh trùng), xuất xứ Trung Quốc.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục và Chứng thư thẩm định giá số 02023099- PD ngày 07/8/2020 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông).

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.400.162.647 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm triệu, một trăm sáu mươi hai nghìn, sáu trăm bốn mươi bảy đồng). Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí khác theo quy định.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 08/9/2021 đến hết 17h00’ ngày 20/9/2021,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 15/9/2021 đến hết ngày 16/9/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 20/9/2021 đến trước 16h30’ ngày 22/9/2021.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản kê biên thi hành án của Chi cục THADS huyện Bình Lục.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 22/9/2021.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 23/9/2021 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin ĐTQG về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi cục THADS huyện Bình Lục;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục THADS huyện Bình Lục;
UBND xã Tràng An và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành