Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BI​ÊN THI HÀNH ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BI​ÊN THI HÀNH ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM D​VĐGTS
 
Số: 111/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 09 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BI​ÊN THI HÀNH ÁN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: Km5, Cầu Gừng, xã Thanh Hà, huyện thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

* Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tài sản trên đất cụ thể như sau:

- Thửa đất số 16, tờ bản đồ số PL15, diện tích sử dụng riêng 504m², trong đó đất ở tại nông thôn: 247m² thời hạn sử dụng lâu dài, đất trồng cây hàng năm khác: 257m² thời hạn sử dụng đến ngày 31/12/2063 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 146392 do UBND huyện Thanh Liêm cấp ngày 17/08/2017; số vào sổ cấp GCN: CS 02709 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Bình; địa chỉ: thôn Vực (nay là thôn Vực Trại Nhuế), xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Có các cạnh tiếp giáp như sau:

+ Phía Tây Nam giáp đường dài 18,66m;

+ Phía Tây Bắc giáp đất chùa dài 12,49m + 12,68m;

+ Phía Đông Bắc giáp đất UB dài 18,4m;

+ Phía Đông Nam giáp ngõ xóm dài 6,13m + 7,7m + 12,87m.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ 01 nhà cấp 4 lợp ngói đỏ xây thành 04 gian có tổng diện tích 60m²;

+ 01 bếp + nhà kho xây cấp 4 lợp proximang có diện tích 23m²;

+ 01 bể nước bên trên có bể lọc;

+ 01 nhà tắm + nhà vệ sinh đổ mái bằng, trên có bể chứa nước + bể lọc;

+ Sân láng xi măng đã bị nứt vỡ nhiều chỗ + ngõ, cổng, tường bao, cây trên đất.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm và Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Thuận Phát).

* Tổng giá khởi điểm của tài sản: 815.239.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười lăm triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn đồng). Trong đó:

Giá trị quyền sử dụng đất: 801.499.300 đồng (Tám trăm linh một triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn, ba trăm đồng);

Giá trị tài sản gắn với quyền sử dụng đất: 13.739.223 đồng (Mười ba triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, hai trăm hai mươi ba đồng).

Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá nêu trên kể từ thời điểm trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan; không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 09/05/2023 đến hết 16h30’ ngày 29/05/2023,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 23/05/2023 đến hết ngày 24/05/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính các ngày 29; 30/05/2023 và cho đến trước 16h30’ ngày 31/05/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản kê biên thi hành án của Chi cục THADS huyện Thanh Liêm.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 31/05/2023.

 - Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 01/06/2023 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi cục THADS huyện Thanh​ Liêm;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục THADS huyện Thanh Liêm và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành