Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 299/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Hà Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân; Địa chỉ: Thôn 1, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá là: Tài sản đã kê biên, xử lý tài sản để thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân, cụ thể như sau:

- Tài sản thứ nhất: Thửa đất số 344, tờ bản đồ số 37, địa chỉ: xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, diện tích 106,5, loại đất ở nông thôn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN473888, số vào sổ cấp GCN: CS01228 ngày 31/8/2018 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam cấp, đứng tên người sử dụng là Trần Việt Cường, sinh năm 1985, địa chỉ: Số 149, Khu dân cư mới Đa Sỹ, tổ 5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Tài sản thứ hai: Thửa đất số 345, tờ bản đồ số 37, địa chỉ: xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, diện tích 106,5m², loại đất ở nông thôn, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN473907, số vào sổ cấp GCN: CS01247 ngày 31/8/2018 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Nam cấp, đứng tên người sử dụng là Trần Việt Cường, sinh năm 1985, địa chỉ: Số 149, Khu dân cư mới Đa Sỹ, tổ 5, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của bên A và theo Chứng thư thẩm định giá số: 02226652A-PD/CT và số: 02226652B-PD/CT ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông.

Giá khởi điểm của tài sản:

Tài sản thứ nhất: 1.309.844.000đ (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm linh chín triệu tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).

Tài sản thứ hai: 1.309.844.000đ (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm linh chín triệu tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn).

Người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí, các chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản (tài sản đấu giá) và tự thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản theo quy định pháp luật

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2022).

Đấu giá từng thửa đất, trường hợp đấu giá thửa đất thứ nhất đủ số tiền phải thi hành án và các chi phí phát sinh thì dừng đấu giá thửa đất thứ hai.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan; không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 14/11/2022 đến hết 16h00’ ngày 02/12/2022,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 29/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/1 thửa đất (Hai trăm năm mươi triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30’ ngày 30/11/2022 đến trước 16h30’ ngày 02/12/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản kê biên thi hành án của Chi cục THA Lý Nhân).

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 05/12/2022 (thứ hai),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục THADS huyện Lý Nhân và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành