Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN

​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 213/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2022


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: phố Cù Chính Lan, đường Lê Chân, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền trên đất mang tên Ông Đinh Tiến Sơn, được cập nhật chuyển nhượng cho ông Dương Văn Đức ngày 02/12/2019 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phủ Lý bao gồm:

+ Thửa đất số 211, tờ bản đồ PL23 diện tích 74,3m2, giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CM 957821 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 13/02/2018; địa chỉ: tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tài sản gắn liền với đất có tường bao xây bằng gạch xỉ chiều dài 25,5m; cao trung bình 1m; rộng 20cm.

+ Thửa đất số 212, tờ bản đồ PL23 diện tích 74,3m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 957822 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam cấp ngày 13/02/2018; địa chỉ: tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tài sản gắn liền với đất: Tường bao xây bằng gạch xỉ có chiều dài 9,0m; cao trung bình 1m; rộng 20cm.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Namcác Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần giám định và thẩm định giá Phương Đông).

- Tổng giá khởi điểm của tài sản: 2.421.825.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan; không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 17/8/2022 đến hết 17h00’ ngày 05/9/2022,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30’ ngày 05/9/2022 đến trước 16h30’ ngày 07/9/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản kê biên thi hành án của Cục THADS tỉnh Hà Nam.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 07/9/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 08/9/2022 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện t​ử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Cục THADS tỉnh Hà Nam và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành