Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 135/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản 1: Ốp điện thoại các loại, loa Bluetooth kèm mic. Giá khởi điểm: 10.228.000 đồng (Mười triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn đồng);

- Tài sản 2: Vỏ ốp điện thoại các loại. Giá khởi điểm: 10.041.000 đồng (Mười triệu, không trăm bốn mươi mốt nghìn đồng);

- Tài sản 3: Dây sạc điện thoại, kính cường lực điện thoại, dán lưng điện thoại các loại. Giá khởi điểm: 35.220.000 đồng (Ba mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng);

- Tài sản 4: Cáp sạc điện thoại, kẹp điện thoại để bàn, kẹp xe máy có mái che. Giá khởi điểm: 5.510.000 đồng (Năm triệu, năm trăm mười nghìn đồng);

- Tài sản 5: Cáp sạc điện thoại các loại, gậy hỗ trợ chụp ảnh, kệ để điện thoại, đồng hồ trẻ em, loa Bluetooth, ốp điện thoại các loại, đầu đọc thẻ. Giá khởi điểm: 31.535.000 đồng (Ba mươi mốt triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

(Có bảng tổng hợp danh mục tài sản kèm theo).

- Giá khởi điểm của các tài sản chưa bao gồm thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá tự chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá (Đăng ký đấu giá riêng từng tài sản).

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 13/5/2024 đến hết 17h00’ ngày 27/5/2024,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 21/5/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tài sản 1, 2, 4: 50.000 đồng/1hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng);

+ Tài sản 3, 5: 100.000 đồng/1hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước:

+ Tài sản 1, 2: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

+ Tài sản 3, 5: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng);

+ Tài sản 4: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

* Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Từ 7h30’ngày 27/5/2024 đến trước 16h30’ ngày 29/5/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá lô hàng số ... của Cục QLTT tỉnh Hà Nam.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham giá đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 29/5/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 30/5/2024 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam.
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành