Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 266/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3-  Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Tòa án nhân dân huyện Bình Lục; địa chỉ: TDP Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá:

Tài sản 1:01 Xe máy nhãn hiệu YAMAHA JUPITER đã qua sử dụng; Số khung: RLCJ5VT205Y122502; Số máy: 5VT2-122502; Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

Tài sản 2:01 Xe máy nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS đã qua sử dụng; Số khung: RLCS5C640AY374846; Số máy: 5C64-374847; Sản xuất năm 2010 tại Việt Nam.

- Giá khởi điểm: 1.300.000 đồng (Một triệu ba trăm nghìn đồng).

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp, Phòng Cảnh sát giao thông đã thu hồi đăng ký, biển số xe mang tên Tòa án nhân dân huyện Bình Lục , hiện tại đang được lưu giữ, bảo quản và trưng bày tại Tòa án nhân dân huyện Bình Lục .

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/09/2023 đến hết 16h00’ ngày 18/09/2023,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 13/09/2023 đến hết ngày 14/09/2023  trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 tài sản (Năm mươi nghìn đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 250.000 đồng/1 tài sản (Hai trăm năm mươi nghìn đồng).

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

- Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản:

+ Thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính các ngày 14; 15 và ngày 18 tháng 9 năm 2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND/CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) tài sản xe Tòa án nhân dân huyện Bình Lục.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 18/09/2023.

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 18/09/2023.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 08h00' ngày 19/09/2023 (thứ ba),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá và bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.845.968. 

 Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Tòa án nhân dân huyện Bình Lục;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Tòa án nhân dân huyện Bình Lục ;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành