Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PH​ÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 129/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 01 tháng 6 năm 2023


THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam , Địa chỉ: Số 88 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá:

- 01 Xe ô tô 07 chỗ ngồi nhãn hiệu UOAT màu Xanh đã qua sử dụng, biển kiểm soát 90T-5140 ; Số khung: 0340080; Số máy: 10907794; Sản xuất năm 1989 tại Nga; Đăng kí lần đầu năm 1992.

- 01 Xe ô tô 07 chỗ ngồi nhãn hiệu UOAT màu Xanh đã qua sử dụng, biển kiểm soát 90T-4800 ; Số khung: 227296; Số máy: 20209071; Sản xuất năm 1985 tại Nga

Tổng giá khởi điểm: 24.882.000 đồng (Hai mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 01 tháng 06 năm 2023 đến hết 11h00’ ngày 12 tháng 06 năm 2023.

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 08 tháng 06 năm 2023 đến hết ngày 09 tháng 6 năm 2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước: 4.000.000đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng)

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính các ngày 08; 09 và ngày 12 tháng 6 năm 2023

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá)

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 07h30' đến hết 11h00' ngày 12/6/2023.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 13 tháng 6 năm 2023 (thứ ba).

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​ Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện​ tử tỉnh Hà Nam;
- Trường Cao đẳng nghề Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành