Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 70/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 17 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Lục; Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

 Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô 05 chỗ  nhãn hiệu TOYOTA COROLLA – ALTIS ; Biển kiểm soát 90B-1457; Số khung: ZZE122-7507261 ; Số máy:1ZZ-4507301; Sản xuất năm 2005 tại Việt Nam; Đăng ký lần đầu ngày 08/03/2006.

+ Giấy tờ xe gồm: 01 giấy Đăng ký xe số 0000133 cấp ngày 08/03/2006 mang tên chủ xe: UBND huyện Bình Lục; 01 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số KD 8524321 cấp ngày 13/12/2021.

- Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp; đang được lưu giữ, bảo quản tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Lục, Công an huyện Bình Lục đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe.

- Giá khởi điểm: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 17/03/2023 đến hết 17h00’ ngày 03/04/20203

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 27/03/2023 đến hết ngày 28/03/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ngày 03/04/2023 đến hết 16h30’ ngày 05/04/2023 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 05/04/2023.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 06/04/2023 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Lục;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Lục;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành