Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 171/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Đường Lê Chân, p. Lê Hồng Phong, tp. Phủ Lý, t. Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá: 01 Xe ô tô biển số 90B-1259; Loại xe: 05 chỗ ngồi; Nhãn hiệu: Mazda 626; nước sản xuất: Việt Nam; năm sản xuất: 2000; Số khung MH000485; Số máy: FS-763979. Hiện tại xe đang được lưu kho sau một thời gian dài sử dụng. Các hệ thống tổng thành của xe bị biến xấu trạng thái kỹ thuật hư hỏng.

+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý: Xe được cấp, hợp pháp; có Quyết định về việc thu hồi đăng ký, biển số xe số 36/QĐ ngày 21/06/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông; đang được lưu giữ, bảo quản tại Trung tâm Trung tâm Trợ giúp tỉnh Hà Nam.

- Giá khởi điểm: 41.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu đồng đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 18/7/2022 đến hết 17h00’ ngày 26/7/2022,

5. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 26/7/2022 đến hết ngày 27/7/2022 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1hồ sơ (Một trăm nghìn đồng),

7. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 26/7/2022 đến trước 16h30’ ngày 28/7/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá)

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 28/7/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Trong trường hợp không thể giao dịch được với ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 13h30' đến hết 16h00' ngày 28/7/2022.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 29/7/2022 (thứ sáu).

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam)- đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 02263.845.968

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTTGPL tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐGTS Hà Nam;​
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành