Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 70/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Công an tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản: 01(một) chiếc điện thoại di động nhãn hiện OPPO A5s màu đen, số IMEI1: 8652220444136533 và số IMEI2: 865222044136525 bên trong có lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao là 0971854457, điện thoại đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 767.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/04/2022 đến hết 17h00’ngày 26/04/2022,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 21/04/2022 đến hết ngày 22/04/2022  trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

-Số tiền đặt trước: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

-Người đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền mặt trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính từ ngày 26/04/2022 đến hết ngày 28/04/2022.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 29/04/2022 (thứ sáu),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức ghi phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Công an tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Công an tỉnh Hà Nam;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành