Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 266/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 03 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình An; Địa chỉ: Số 3, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất mang tên Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bình An có diện tích 327,8m²; Địa chỉ thửa đất: Số 9, ngõ 52, đường Trần Phú, tổ 4, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý;

+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản có đầy đủ hồ sơ, căn cứ pháp lý đồng thời chủ tài sản cam kết tài sản được đấu giá không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được bán tài sản, đủ điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của tài sản: 7.483.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT khi chuyển nhượng tài sản. Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán tài sản, thuế VAT khi bên bán xuất hóa đơn và các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 03/08/2020 đến hết 11h00’ ngày 24/08/2020,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 17/08/2020 đến hết 16h30' ngày 18/08/2020. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 1.490.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính các ngày 21, 24, 25/08/2020 bằng cách gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 08h00' ngày 26/08/2020 (thứ tư),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Công ty CP đầu tư phát triển Bình An;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Công ty CP đầu tư phát triển Bình An; UBND P.Quang Trung;
- Lưu: TTĐG.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến