Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI NÚT GIAO ĐƯỜNG 68M VÀ ĐƯỜNG 42M PHƯỜNG LIÊM CHÍNH, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ (PL-DV01.23)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 57/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẠI NÚT GIAO ĐƯỜNG 68M VÀ ĐƯỜNG 42M PHƯỜNG LIÊM CHÍNH, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ (PL-DV01.23)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường 68m và đường 42m phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý (PL-DV01.23).

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất đấu giá: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ranh giới tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp đường Lê Duẩn và khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Đông giáp đường trục tổ dân phố Thá;

+ Phía Tây giáp đường Điện Biên Phủ.

b. Diện tích khu đất đấu giá; hiện trạng khu đất; hạ tầng kỹ thuật:

* Diện tích khu đất:

Tổng diện tích khu đất đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường 68m và đường 42m phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý là: 13.804,6 m2 (Mười ba nghìn, tám trăm linh bốn phẩy sáu mét vuông).

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo tờ Trích đo vị trí khu đất số 03/ĐĐCL, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất lập ngày 12/01/2024 và được phòng Quy hoạch, đăng ký và Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 15/01/2024.

* Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện nay khu đất do Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

* Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá có hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, thuận lợi. Hiện trạng phía Bắc giáp đường Lê Duẩn và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đường trục tổ dân phố Thá; phía Tây giáp đường Điện Biên Phủ.

c. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin quy hoạch xây dựng chi tiết và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

* Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 30/9/2021; có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Phủ Lý được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 22/12/2023.

* Thông tin quy hoạch xây dựng tại khu đất đấu giá:

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường 68m và đường 42m phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý phê duyệt tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 05/7/2023.

* Thông tin về đầu tư xây dựng dự án tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đầu tư, xây dựng theo Quy hoạch chi tiết được Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý phê duyệt tại Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 05/7/2023; Chủ trương đầu tư Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 26/12/2023, theo đó:

- Công trình khối nhà trung tâm thương mại dịch vụ (thiết kế 01 tầng hầm hoặc tầng bán hầm làm bãi đỗ xe) và các công trình, hạng mục phụ trợ (sân đường giao thông, cây xanh, bãi đỗ xe ngoài trời ….) với diện tích sử dụng đất khoảng 13.804,6 m2, tầng cao 03 tầng (tổng chiều cao ≤ 25m), mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Các công trình, hạng mục của dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch, phù hợp không gian, kiến trúc cảnh quan, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế, xây dựng và các quy định có liên quan tương ứng đối với từng loại công trình.

d. Mục đích, hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất:

* Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ.

* Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất:

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đơn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê được ổn định trong thời hạn 10 năm; hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày đơn vị trúng đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là: 284.000 đồng/m2/năm.

- Tổng giá khởi điểm của khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền trả tiền thuê đất hàng năm là: 284.000 đồng/m2/năm  x 13.804,6 m2 = 3.920.506.400 đồng/năm (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm hai mươi triệu, năm trăm linh sáu nghìn, bốn trăm đồng trên một năm).

4. Điều kiện tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường 68m và đường 42m phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (Sau đây gọi chung là nhà đầu tư tham gia đấu giá) được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

- Có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án (có tài liệu chứng minh). Cụ thể:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 40.643,88 triệu đồng (Bốn mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

+ Có Bản cam kết bảo lãnh của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là 162.575,52 triệu đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

(Tổng vốn đầu tư khoảng 203.219,4triệu đồng - Theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Nội dung này, căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam với các dự án thuộc địa phương; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thuộc địa phương khác.

- Không vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

b) Điều kiện về tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động:

Tiến độ thực hiện: Năm 2023 đến năm 2026, cụ thể:

- Quý III/2023 đến quý II/2024: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (chấp thuận chủ trương đầu tư, xây dựng phương án đấu giá, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá ........).

- Quý III/2024 đến quý II/2026: Nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường .... (lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở/thi công; giao đất, cho thuê đất; phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng .....); triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành nghiệm thu, đưa dự án đi vào hoạt động, khai thác vận hành.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Tổ công tác (do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn) xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quyết định.

- Trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/03/2024 đến trước 17h00’ ngày 05/04/2024.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/1hồ sơ (Ba triệu đồng/01 bộ hồ sơ).

4.3. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 02/04/2024 đến hết ngày 03/04/2024 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Trung tâm thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

  4. Tài liệu chứng minh có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án. Cụ thể:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 40.643,88 triệu đồng (Bốn mươi tỷ, sáu trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng) theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

- Có Bản cam kết bảo lãnh của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là 162.575,52 triệu đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải nộp số tiền đặt trước: 784.101.280 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tư triệu, một trăm linh một nghìn, hai trăm tám mươi đồng) bằng một trong các hình thức cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, vào các ngày 15; 16/04/2024 và cho đến trước 16h30’ ngày 17/04/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Dự án Trung tâm TMDV tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 17/04/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức, bước giá áp dụng để đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 08h00’ ngày 19/04/2024 (thứ sáu),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, rộng rãi cho các tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Bước giá áp dụng để đấu giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;
- Niêm yết tại Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành