Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ VÀ CÁC SẢN PH...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TẠI XÃ THANH SƠN, HUYỆN KIM BẢNG
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 419/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT ĐÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TẠI XÃ THANH SƠN, HUYỆN KIM BẢNG

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá:Khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá và các sản phẩm bê tông đúc sẵn tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất:Đất sản xuất vật liệu xây dựng.

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá (Vị trí đấu giá 01) tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường hiện trạng và khu tập thể của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

+ Phía Nam: Giáp khu đất đấu giá (Vị trí đấu giá 02);

+ Phía Tây: Giáp lưu không đường ĐT. 494B;

+ Phía Đông: Giáp khu đất của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

b. Diện tích; hiện trạng khu đất; hạ tầng kỹ thuật; thông tin quy hoạch khu đất và thông tin về đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá:

- Diện tích khu đất đấu giá để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá và các sản phẩm bê tông đúc sẵn (Vị trí đấu giá 01): 18.612 m2 (Mười tám nghìn, sáu trăm mười hai mét vuông).

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo tờ Trích đo hiện trạng khu đất số 131/TĐ-HT, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam lập ngày 14/5/2019 và được phòng Đo đạc và Bản đồ viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam xác nhận ngày 20/5/2019.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, khu đất có đường điện 110KV cắt qua hướng Bắc - Nam, diện tích hành lang lưu không trong khu đất được xác định trên bản vẽ hiện trạng là 1.339 m2.

- Hạ tầng kĩ thuật: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất, hiện trạng có một mặt tiếp giáp với đường ĐT.494B giao thông thuận lợi.

- Thông tin quy hoạch xây dựng tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: Khu đất đấu giá để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá và các sản phẩm bê tông đúc sẵn theo giấy phép quy hoạch số 440/GPQH ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam.

- Thông tin đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá: Tổng diện tích khu đất khoảng 19.951 m2.Tầng cao công trình từ 1-2 tầng. Mật độ xây dựng tối đa là 50%, mật độ cây xanh tối thiểu là 20%. Chỉ giới xây dựng lùi vào tối thiểu 5m so với chỉ giới đường đỏ phía Bắc và các cạnh còn lại của khu đất.

Tổ chức kinh tế trúng đấu giá có trách nhiệm lập Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và thiết kế cơ sở xây dựng công trình phù hợp với các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, cây xanh, khoảng lùi, tầng caogửi Sở Xây dựng thẩm định; không được sử dụng diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện (đường điện 110KV) vào mục đích sản xuất kinh doanh; trong quá trình sử dụng đất để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá và các sản phẩm bê tông đúc sẵn và hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo an toàn lưới điện.

c. Tổng mức đầu tư dự án tối thiểu dự kiến:43.109.700.000 đồng; bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, một trăm linh chín triệu, bảy trăm nghìn đồng.

d. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất:Để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột đá và các sản phẩm bê tông đúc sẵn.

- Hình thức cho thuê đất:Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Đơn giá thuê đất trúng đấu giá được ổn định trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất:50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của thửa đất đấu giá: Có đầy đủ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất, đất không bị tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng.

3.4. Giá khởi điểm:Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm là:

- Vị trí 1: 7.629 m2 x 16.450 đồng/m2/năm = 125.497.050 đồng/năm

- Vị trí 2: 6.611 m2 x 11.510 đồng/m2/năm = 76.092.610 đồng/năm

- Vị trí 3: 4.372 m2 x 8.220 đồng/m2/năm = 35.937.840 đồng/năm

Tổng giá trị khởi điểm của thửa đất đấu giá thuê trả tiền thuê đất hàng năm là: 237.527.500 đồng/năm (Hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm hai bảy nghìnnăm trăm đồng/năm).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được cho thuê đất theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự ánđầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá và các sản phẩm bê tông đúc sẵn tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảngtheo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtđến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá:Tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là người tham gia đấu giá) được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án;

- Phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Điều kiện về đầu tư xây dựng dự án:

- Tiến độ đầu tư dự án: 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả đất giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

- Trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nếu vi phạm Luật Đất đai thì bị thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày02/12/2020 đến hết ngày 03/12/2020, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.3. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/11/2020 đến hết 10h00’ ngày 07/12/2020.

Tiền mua hồ sơ đấu giá:3.000.000 đồng/1hồ sơ(Ba triệu đồng).

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.

2.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

5. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về thực hiện dự án, trong đó có các nội dung sau:

- Cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khác.

- Cam kết của nhà đầu tư về việc ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu trúng đấu giá.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 47.505.000đồng(Bốn mươi bảy triệu, năm trăm linh năm nghìn đồng);

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước dự kiến trong giờ hành chính các ngày 15; 16; 17/12/2020 bằng cách: Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sảnviệc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 18/12/2020 (thứsáu),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá:Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giánhiều vòng theo phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đ được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC-PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;​
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành