Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TẠI XÃ ĐINH XÁ, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ (PL-ĐT...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TẠI XÃ ĐINH XÁ, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ (PL-ĐT18.23)
​ SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 190/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 12 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TẠI XÃ ĐINH XÁ, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ (PL-ĐT18.23)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý (PL-ĐT18.23).

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất đấu giá:

+ Đất ở tại nông thôn: ONT.

+ Đất thương mại dịch vụ: TMD.

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp đường hiện trạng và khu dân cư;

+ Phía Đông Nam giáp đường nối 02 cao tốc ĐT499;

+ Phía Tây Nam giáp đường ĐH03 (đường quy hoạch rộng 25m);

+ Phía Tây Bắc giáp phần còn lại của khu đất quy hoạch.       

b. Diện tích khu đất đấu giá; hiện trạng khu đất; hạ tầng kỹ thuật:

* Diện tích khu đất:

Tổng diện tích khu đất đấu giá để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý là: 26.907,4 m2 (Hai mươi sáu nghìn, chín trăm linh bảy phẩy bốn mét vuông). Bao gồm:

- Diện tích thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là: 12.130,2 m². Trong đó:

+ Diện tích đất ở (công trình nhà ở thương mại): 7.795,4 m².

+ Diện tích đất thương mại dịch vụ (công trình thương mại dịch vụ): 4.334,8 m².

- Diện tích đất không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là: 14.777,2 m². Trong đó:

+ Diện tích đất công trình đường giao thông, bãi đỗ xe: 12.823,0 m².

+ Diện tích đất công trình cây xanh, mặt nước: 1.954,2 m².

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo Tờ đo đạc chỉnh lý khu đất số 163/ĐĐCL, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất lập ngày 21/12/2023 và được phòng Quy hoạch, Đăng ký và Đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 22/12/2023.

* Hiện trạng khu đất: Khu đất đã được giải phóng mặt bằng, khu đất do Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

* Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá có hạ tầng giao thông thuận lợi, hiện trạng phía Đông Bắc giáp đường hiện trạng và khu dân cư; phía Đông Nam giáp đường nối 02 cao tốc ĐT499; phía Tây Nam giáp đường ĐH03 (đường quy hoạch rộng 25m); phía Tây Bắc giáp phần còn lại của khu đất quy hoạch.

c. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin quy hoạch xây dựng chi tiết và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

* Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đấu giá nằm trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Phủ Lý (theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam); có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Phủ Lý (theo Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh Hà Nam).

* Thông tin quy hoạch xây dựng tại khu đất đấu giá: Theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất hoàn trả vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, hoàn thiện tuyến đường Trần Văn Chuông, thành phố Phủ Lý (vị trí 02) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

* Thông tin về đầu tư xây dựng dự án tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đầu tư xây dựng theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đất hoàn trả vốn cho nhà đầu tư thực hiện Dự án chỉnh trang, hoàn thiện tuyến đường Trần Văn Chuông, thành phố Phủ Lý (vị trí 02) được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận tại Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 06/10/2023, theo đó:

Các công trình, hạng mục của dự án được nhà đầu tư trúng đấu giá đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, phù hợp không gian, kiến trúc cảnh quan, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế, xây dựng và các quy định có liên quan (nếu có) tương ứng với từng loại công trình, dự kiến như sau:

- Công trình nhà ở thương mại:

+ Phần đầu tư xây dựng công trình: xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 19 căn nhà ở liền kề (gồm: 7 căn nhà trên trục đường N1 và D2; 12 căn trên trục đường ĐT.499), với diện tích sử dụng đất khoảng 2.561,7 m², thực hiện kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

+ Phần không đầu tư xây dựng công trình: thực hiện phân lô, bán nền 41 lô đất quy hoạch nhà ở liền kề với diện tích sử dụng khoảng 5.233,7 m² tại các khu vực còn lại, thực hiện kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

- Công trình khu thương mại dịch vụ: diện tích sử dụng đất khoảng 4.334,8 m² thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hoạt động kinh doanh đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quy chuẩn về xây dựng, không gian, kiến trúc cảnh quan trong khu vực.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe, đường giao thông, cấp thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng .....): đầu tư, xây dựng đồng bộ đảm bảo phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, cảnh quan, không gian ... bổ trợ, kết nối với các công trình khác trong phạm vi toàn bộ khu vực dự án. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, nhà đầu tư thực hiện bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý, sử dụng.

d. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 212.170,02 triệu đồng. Trong đó:

- Công trình nhà ở thương mại: khoảng 46.579,95 triệu đồng;

- Công trình khu thương mại dịch vụ: khoảng 136.877,14 triệu đồng;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật: khoảng 28.712,93 triệu đồng.

(Theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

* Về chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá:

- Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của khu đất đấu giá được xác định và được tính vào chi phí phát triển dự án để trừ vào giá trị khu đất khi xác định giá đất trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

- Khi thực hiện dự án, Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất được xác định chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo nguyên tắc như sau:

+ Khi thực hiện dự án nếu chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật được Nhà đầu tư trúng đấu giá phê duyệt theo quy định mà thấp hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất thì Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước bổ sung phần chênh lệch đó ngay sau khi phê duyệt Dự án; nếu giá trị phê duyệt Dự án lớn hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất thì Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất không được thanh toán, phải tự chi trả giá trị chênh lệch đó;

+ Khi chủ đầu tư quyết toán dự án hoàn thành theo quy định mà giá trị quyết toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật thấp hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất hoặc thấp hơn giá trị Nhà đầu tư trúng đấu giá đã phê duyệt Dự án theo quy định (trong trường hợp giá trị mà Nhà đầu tư trúng đấu giá phê duyệt Dự án theo quy định thấp hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất) thì Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước bổ sung phần chênh lệch đó ngay sau khi có kết quả quyết toán hoàn thành; nếu giá trị được quyết toán lớn hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất thì Nhà đầu tư trúng đấu giá không được thanh toán, chi trả giá trị chênh lệch đó.

e. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

* Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở.

* Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất:

- Đối với đất ở (công trình nhà ở thương mại) diện tích 7.795,4 m²: giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người mua đất, mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

- Đối với đất thương mại dịch vụ diện tích 4.334,8 m²: cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đơn giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê được ổn định trong thời hạn 10 năm; hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá.

- Đối với đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, mặt nước, bãi đỗ xe, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng ...) diện tích 14.777,2m²: giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện đầu tư, xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư bàn giao cho UBND thành phố Phủ Lý và các đơn vị chức năng quản lý theo quy định.

3.3. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất:

Tổng giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là (làm tròn): 76.750.713.000 đồng. Trong đó:

- Đối với đất ở:

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất ở là (làm tròn):

76.372.307.000 đồng.

- Đối với đất thương mại dịch vụ:

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất thương mại dịch vụ là: 6.715.000 đồng/m² x 1,3% = 87.295 đồng/m²/năm.

(87.295 đồng/m²/năm x 4.334,8 m² = 378.406.366 đồng/năm; làm tròn: 378.406.000 đồng/năm).

4. Điều kiện tham gia đấu giá; thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là nhà đầu tư tham gia đấu giá) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

- Có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án (có tài liệu chứng minh). Cụ thể:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 42.434,0 triệu đồng (Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi tư triệu đồng) theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

+ Có Bản cam kết bảo lãnh không hủy ngang của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là 169.736,02 triệu đồng (Một trăm sáu mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi sáu phẩy không hai triệu đồng).

(Tổng vốn đầu tư khoảng 212.170,02 triệu đồng - Theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Nội dung này, căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam với các dự án thuộc địa phương; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án thuộc địa phương khác.

- Không vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

b) Điều kiện về tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động:

Tiến độ thực hiện Dự án (dự kiến): năm 2023 – 2026. Trong đó:

- Từ quý III/2023 đến quý I/2024: cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (chấp thuận chủ trương, xây dựng phương án đấu giá, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả đấu giá ...).

- Từ quý II/2024 đến quý IV/2026: nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường .... (lập, trình thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở/thi công; hoàn thành thủ tục về đất đai; phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng ...); triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành, nghiệm thu đưa dự án đi vào hoạt động, khai thác vận hành.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Tổ công tác (do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn) thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quyết định này.

- Trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/6/2024 đến trước 16h00’ ngày 01/7/2024.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 4.000.000 đồng/1hồ sơ (Bốn triệu đồng/01 bộ hồ sơ).

4.3. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 21/6/2024 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 03 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Khu nhà ở theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Tài liệu chứng minh có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án. Cụ thể:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là 42.434,0 triệu đồng (Bốn mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi tư triệu đồng) theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật.

- Có Bản cam kết bảo lãnh không hủy ngang của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là 169.736,02 triệu đồng (Một trăm sáu mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi sáu phẩy không hai triệu đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

Người đủ điều kiện tham gia đấu giá phải nộp số tiền đặt trước: 15.350.142.600 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, ba trăm năm mươi triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn, sáu trăm đồng) bằng một trong các hình thức cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, vào các ngày 10; 11/7/2024 và cho đến trước 16h30’ ngày 12/7/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên Tổ chức tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Dự án Khu nhà ở tại xã Đinh Xá.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 12/7/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức, bước giá áp dụng để đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 08h00’ ngày 15/7/2024 (thứ hai),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai, rộng rãi cho các tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) là người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

- Bước giá để đấu giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trang thông tin điện tử về tài sản công;
- Trung tâm QC - PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất;
- Niêm yết tại Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến