Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở KẾT HỢP CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TẠI TỔ DÂN P...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở KẾT HỢP CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TẠI TỔ DÂN PHỐ NGŨ NỘI, PHƯỜNG BẠCH THƯỢNG, THỊ XÃ DUY TIÊN (LẦN 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 101/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
KHU NHÀ Ở KẾT HỢP CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ TẠI TỔ DÂN PHỐ NGŨ NỘI, PHƯỜNG BẠCH
THƯỢNG, THỊ XÃ DUY TIÊN (LẦN 2)

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Khu đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên.

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất: Đất ở đô thị (đất ở chia lô liền kề): ODT.

- Vị trí, địa điểm khu đất: Khu đất đấu giá tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc, phía Nam và phía Tây: Giáp khu dân cư hiện trạng (tổ dân phố Ngũ  Nội, phường Bạch Thượng);

+ Phía Đông: Giáp khu đất nông nghiệp.

b. Diện tích; hiện trạng khu đất; hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích khu đất:

+ Diện tích khu đất thực hiện dự án:

Tổng diện tích khu đất là 11.530,8m2. Cơ cấu sử dụng đất theo chức năng gồm:

* Đất ở liền kề là: 4.736,7m2.

* Đất hồ nước: 981,9m2

* Đất giao thông: 5.812,2m2

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo Tờ đo đạc, chỉnh lý khu đất số 163/ĐĐCL tỷ lệ 1/500 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam lập ngày 25 tháng10 năm 2022 và được phòng Quy hoạch đăng ký và Đo đạc bản đồ thuộc sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam xác nhận ngày 27 tháng 10 năm 2022.

+ Diện tích đất ở thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là: 4.736,7m2 (đất ở liền kề).

Hiện trạng khu đất đấu giá là khu đất trống, đã được giải phóng mặt bằng. Hiện nay khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam được giao quản lý để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam.

- Hạ tầng kỹ thuật: Xung quanh khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất, hiện trạng phía Bắc, phía Nam và phía Tây giáp khu dân cư tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng. Khu đất đấu giá có hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận lợi.

c. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng công trình tại khu đất đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đấu giá có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của thị xã Duy Tiên, được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 và Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022.

- Thông tin quy hoạch xây dựng chi tiết tại khu đất đấu giá: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND thị xã Duy Tiên phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020.

- Thông tin về đầu tư dự án tại khu đất đấu giá:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đầu tư, xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND thị xã Duy Tiên phê duyệt tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 và Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên. Cụ thể, các công trình chủ yếu như sau:

+ Quy mô đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San nền, đường giao thông, cây xanh (cây xanh mặt nước cảnh quan, cây xanh hè đường), thoát nước mưa (hệ thống đường ống thoát nước và các hố ga thăm thu, cửa xả), thoát nước thải (hệ thống đường ống thoát thải, hố ga thăm thu), cấp nước sạch và cứu hỏa, hệ thống cấp điện (điện hạ thế, điện chiếu sáng và điện 0,4KV), ống chờ cáp thông tin (hệ thống ống chờ luồn cáp và hố ga kỹ thuật).

+ Quy mô Đầu tư xây dựng công trình trên đất: Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài công trình đối với 44đất, tầng cao 4 tầng, mật độ xây dựng trung bình khoảng 90%, thiết kế nhà ở liền kề gắn kết hài hòa với các công trình xung quanh và khu dân cư hiện hữu, xây dựng lùi sau 2m so với cạnh phía sau của lô đất.

d. Tổng mức đầu tư dự án: Dự kiến 98.494,7 triệu đồng (Chín mươi tám tỷ, bốn trăm chín mươi tư triệu, bảy trăm nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng: 11.770,6 triệu đồng;

- Chi phí xây dựng công trình nhà ở liền kề khoảng: 86.724,1 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến, làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện. Việc xác định tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật.

(Theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam).

Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của khu đất đấu giá được xác định và được tính vào chi phí phát triển dự án để trừ vào giá trị các lô đất ở khi xác định giá đất trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

 - Khi thực hiện dự án nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất được xác định chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo nguyên tắc như sau:

+ Khi thực hiện dự án nếu chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định mà thấp hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước bổ sung phần chênh lệch đó ngay sau khi có kết quả thẩm định; nếu giá trị được thẩm định lớn hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không được thanh toán, chi trả giá trị chênh lệch đó;

+ Khi chủ đầu tư quyết toán dự án hoàn thành theo quy định mà giá trị quyết toán chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật thấp hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất hoặc thấp hơn giá trị thẩm định (trong trường hợp giá trị dự toán thẩm định thấp hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất) thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước bổ sung phần chênh lệch đó ngay sau khi có kết quả quyết toán hoàn thành; nếu giá trị được quyết toán lớn hơn chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật xác định trong phương án xác định giá đất thì người trúng đấu giá không được thanh toán, chi trả giá trị chênh lệch đó.

e. Tiến độ đầu tư dự án: 24 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa.

f. Mục đích, hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên.

- Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất:

Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

+ Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, mặt nước...). Nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện san nền, đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng theo quy hoạch. Sau khi đầu tư xây dựng xong, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại công trình hạ tầng kỹ thuật cho UBND thị xã Duy Tiên và các đơn vị chức năng quản lý theo quy định.

+ Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở đô thị (Đất xây dựng nhà ở liền kề). Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người nhận chuyển nhượng quyền sử đụng dất ở, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài.

3.3. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá là: 24.202.311.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, hai trăm linh hai triệu, ba trăm mười một nghìn đồng chẵn).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được Nhà nước giao đất theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại tổ dân phố Ngũ Nội, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế (Sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư tham gia đấu giá) được nhà nước giao đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án (có cam kết thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận)... Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

- Phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án hoặc khả năng tài chính để thực hiện dự án (có tài liệu chứng minh), cụ thể:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án, tương ứng với số tiền là: 19.699 triệu đồng (Mười chín tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu đồng) theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được thể hiện bằng  báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật (nếu có). Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 02 năm phải có tài liệu chứng minh vốn chủ sở hữu được thể hiện bằng số dư tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng thương mại trong thời hạn tham gia đấu giá, đồng thời nhà đầu tư phải có cam kết dành số tiền gửi này để thực hiện dự án.

+ Có Bản cam kết bảo lãnh không hủy ngang của Tổ chức tín dụng tài chính hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật (cam kết cho vay vốn). Vốn vay tối đa mà Nhà đầu tư tham gia đấu giá huy động 80% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án, tương ứng với số tiền là: 78.795,7 triệu đồng (Bảy mươi tám tỷ, bảy trăm chín mươi lăm phảy bảy triệu đồng).

- Có phương án đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (Có mẫu kèm theo);

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Nội dung này, căn cứ kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam với các dự án thuộc địa phương; thông tin công bố về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục quản lý đất đai đối với các dự án thuộc địa phương khác.

- Không vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản.

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại điều 10 Luật Kinh doanh bất đồng sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và tại điều 21 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

b) Điều kiện về tiến độ đầu tư dự án:

Tiến độ đầu tư, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động: 24 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Tổ công tác (thành lập theo các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam) thẩm định đủ điều kiện tham gia đấu giá theo các quyết định này.

- Trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước khi tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/04/2023 đến hết 16h30’ ngày 28/04/2023.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 3.000.000 đồng/1hồ sơ (Ba triệu đồng).

4.3. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/04/2023 đến hết ngày 21/04/2023 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

 Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

  1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng, tiến độ thực hiện dự án (Có cam kết thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận)... Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

  2. Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư (bản sao đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư); có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá.

5. Phương án đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (Theo mẫu).

6. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về việc không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khác.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 4.840.462.200 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm đồng).

* Người đủ điều kiện tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong các ngày 12; 15/05/2023 và cho đến trước 16h30’ ngày 16/05/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá Dự án ĐTXD Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị tại TDP Ngũ Nội, phường Bạch Thượng.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 16/05/2023.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 08h00’ ngày 17/05/2023 (thứ tư),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trang thông tin điện tử về tài sản công;
- Trung tâm QC- PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành