Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm Thương mại kết hợp loại hình nhà...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm Thương mại kết hợp loại hình nhà ở phố thương mại (shophouse) tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 267/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 03 tháng 8 năm 2020


Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm Thương mại kết hợp loại hình nhà ở phố thương mại (shophouse) tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản:Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Số 187, đường Quy Lưu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá:Khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng xây dựng Khu trung tâm thương mại kết hợp loại hình nhà ở phố thương mại (shophouse) tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản:

a. Loại đất, vị trí khu đất đấu giá:

- Loại đất:

+ Đất thương mại dịch vụ (Trung tâm thương mại và bãi gửi xe): TMD

+ Đất ở (Đất nhà ở phố thương mại và nhà ở liền kề): ODT

- Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam có tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đường Lê Chân;

+ Phía Nam: Giáp đường khu dân cư;

+ Phía Tây: Giáp đường Lý Thái Tổ;

+ Phía Đông: Giáp đường khu dân cư;

b. Diện tích; hạ tầng kỹ thuật; thông tin quy hoạch khu đất và thông tin về đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá:4.946 m2(bốn nghìn chín trăm bốn mươi sáu mét vuông).Trong đó:

- Diện tích đất trung tâm thương mại: 955.3 m2

- Diện tích đất bãi gửi xe: 351.8 m2

- Diện tích đất nhà ở phố thương mại (Shophouse): 1852.1 m2

- Diện tích đất nhà ở liền kề: 1786,8 m2

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo tờ Trích đo vị trí khu đất số 305/TĐ-ĐC, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Nam lập ngày 08 tháng 10 năm 2019 và được phòng Đo đạc và Bản đồ viễn thám thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam xác nhận ngày 22 tháng 10 năm 2019.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất, hiện trạng có mặt phía Bắc tiếp giáp đường Lê Chân; phía Tây giáp đường Lý Thái Tổ; phía Nam và phía Đông giáp đường khu dân cư. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi.

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất có trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Phủ Lý; có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phủ Lý được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2019.

- Thông tin về đầu tư xây dựng công trình dự án của khu đất đấu giá: Khối nhà trung tâm thương mại gồm 01 công trình cao 07 tầng, chiều cao công trình tính từ cốt 0.00 m (cốt sàn tầng 1) lên đỉnh mái là 29.8m, diện tích xây dựng khoảng 466.4 m2, mật độ xây dựng 44%; nhà ở phố thương mại (Shophouse), gồm 13 lô diện tích từ 137.8 m2 đến 195.4 m2, chiều rộng mỗi lô đất từ 6.0m đến 9.8m, tầng cao công trình 04 tầng, chiều cao công trình tính từ cốt 0.00 m(cốt sàn tầng 1) lên đỉnh mái là 16.0m, diện tích xây dựng 114m2; nhà ở liền kề, gồm 15 lô diện tích từ 110.0 m2 đến 123.8 m2, chiều rộng mỗi lô đất từ 5.5m đến 6.2m, tầng cao công trình 04 tầng.

(Theo văn bản số 1252/UBND-GTXD ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chấp thuận Phương án tổng mặt bằng và kiến trúc công trình Khu Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở phố thương mại tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý).

c. Tổng mức đầu tư dự án tối thiểu dự kiến:112.736.827.000 đồng; bằng chữ: Một trăm mười hai tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm hai bảy nghìn đồng

d. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Để thực hiện dự ánKhu trung tâm thương mại kết hợp nhà ở phố thương mại (Shophouse).Trong đó: Đất xây dựng Trung tâm thương mại và bãi gửi xe là 1.307,1m2; đất nhà ở 3.638,9m2 (đất nhà ở liền kề 1.786,8; đất nhà ở phố thương mại 1.852,1m2).

- Hình thức giao đất, cho thuê đất:Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

+ Giao đất có thu tiền sử dụng đất: Đất nhà ở phố thương mại và nhà ở liền kề.

+ Cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất với đất trung tâm thương mại và bãi gửi xe.

- Thời hạn sử dụng đất:

+ Thời hạn sử dụng đất đối với đất trung tâm thương mại và bãi gửi xe là 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất đối với đất nhà ở phố thương mại và nhà ở liền kề là 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

3.3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của thửa đất đấu giá: Có đầy đủ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất, đất không bị tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng.

3.4. Giá khởi điểm: 40.036.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ, không trăm ba sáu triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá là Tổ chức kinh tế đủ điều kiện được cho thuê đất theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện  Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại kết hợp loại hình nhà ở phố thương mại (shophouse) tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệtđến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Điều kiện nhà đầu tư tham gia đấu giá:Tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là người tham gia đấu giá) được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án;

- Phải có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án và khả năng tài chính để thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục  đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và tại Điều 21 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

b) Điều kiện về đầu tư xây dựng dự án đầu tư

- Tiến độ đầu tư dự án: 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả đất giá quyền sử dụng đất của cấp có thẩm quyền.

- Trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nếu vi phạm Luật Đất đai thì bị thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai.

c) Các điều kiện khác để được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đủ điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ, công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 13/8/2020 đến hết ngày 14/8/2020 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.3. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2020 đến hết 11h00’ ngày 24/8/2020.

Tiền mua hồ sơ đấu giá:1.000.000 đồng/1hồ sơ(Một triệu đồng).

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, tuân thủ quy định quản lý xây dựng và tiến độ thực hiện dự án.

2.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch khu đất đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giấy tờ tùy thân của người đại diện doanh nghiệp tham gia đấu giá; nếu ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền phù hợp theo quy định của pháp luật kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

4. Hồ sơ chứng minh vốn chủ sở hữu.

5. Báo cáo tài chính hai năm gần nhất đã nộp cho cơ quan thuế. Trường hợp báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải có báo cáo kiểm toán kèm theo.

6. Văn bản cam kết của nhà đầu tư về thực hiện dự án, trong đó có các nội dung sau:

- Cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khác,

- Cam kết của nhà đầu tư về việc ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu trúng đấu giá.

- Cam kết trách nhiệm của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật nhà ở đối với dự án xây dựng nhà ở phố thương mại, nếu trúng đấu giá.

7. Bản cam kết của tổ chức tín dụng về việc cho vay vốn để thực hiện dự án.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước:8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng);

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước dự kiến trong giờ hành chính các ngày 03; 04; 07/9/2020 bằng cách: Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nammở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sảnviệc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 8h00’ ngày 08/9/2020 (thứ ba).

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá:Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC-PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Đài phát thanh thành phố Phủ Lý;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại Trung tâm PTQĐ tỉnh Hà Nam; UBND phường Châu Sơn; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến