Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI MỎ ĐÁ VÔI LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG NÚI THUNG LỖ SÂU, XÃ THANH THỦY, XÃ THANH TÂN, HUYỆN THANH LIÊM

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI MỎ ĐÁ VÔI LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG NÚI THUNG LỖ SÂU, XÃ THANH THỦY, XÃ THANH TÂN, HUYỆN THANH LIÊM
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 192/TB-T​​TĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 04 tháng 8  năm 2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI MỎ ĐÁ VÔI LÀM VLXD THÔNG THƯỜNG
NÚI THUNG LỖ SÂU, XÃ THANH THỦY, XÃ THANH TÂN, HUYỆN THANH LIÊM

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; địa chỉ: phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm.

3.2. Các thông tin chủ yếu của tài sản:

- Loại khoáng sản: Đá vôi làm VLXD thông thường.

- Vị trí: Tại xã Thanh Thủy, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích mỏ: 10,8 ha.

- Trữ lượng khoáng sản: 10.646.457 m³ (được phê duyệt tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam).

- Độ cao kết thúc đáy mỏ: + 100 mét.

- Điều kiện khai thác và kết nối hạ tầng: Có thể khai thác theo phương pháp khai thác lộ thiên; kết nối hạ tầng từ khu vực mỏ được kết nối với đường phân lũ đến đường ĐT.494C với chiều dài 1,62km hoặc theo đường thủy sông Đáy đi các tỉnh lân cận.

3.3. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm để đấu giá là: 40.962.243.307 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, chín trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi ba nghìn, ba trăm linh bảy đồng).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là Tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Tổ chức tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

4.1.1. Điều kiện của tổ chức tham gia cuộc đấu giá:

a) Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia cuộc đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định.

b) Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

4.1.2. Trường hợp có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức tham gia cuộc đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành cuộc đấu giá.

4.1.3. Tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhưng từ chối không nhận kết quả trúng đấu giá mà chưa được người điều hành cuộc đấu giá chấp thuận thì không được tham gia bất kỳ cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản nào trong thời hạn 01 (năm), kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá đó.

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 06/9/2022 trong giờ hành chính, người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

4.3. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/8/2022 đến hết 11h00’ ngày 12/9/2022.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/1hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

4.4. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

 Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 02 bộ bao gồm:

1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (bản chính, theo Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC).

2. Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (bản chính, đóng tập, theo Mẫu số 02 TTLT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính), kèm theo các tài liệu kiểm chứng đối với các nội dung sau:

- Tổng số năm kinh nghiệm: Quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy sản xuất VLXD liên quan đến khoáng sản, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản, …

- Năng lực tài chính: 03 năm gần nhất theo kết quả kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính.

(Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp có vốn tối thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá).

- Bảng kê khai máy móc thiết bị khai thác, chế biến chủ yếu: các Quyết định đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng liên quan đến khoáng sản, hợp đồng mua hoặc thuê thiết bị cơ giới để khai thác.

- Kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đối với khu vực đấu giá đã có kết quả thăm dò khoáng sản:

+ Về kế hoạch sơ bộ về đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu.

+ Về kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sau khai thác, chế biến: Ngoài việc tiêu thụ sản phẩm sau khai thác, chế biến trên thị trường; ưu tiên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có hợp đồng nguyên tắc được ký kết để cung cấp sản phẩm nguyên vật liệu sau khai thác, chế biến cho các nhà thầu thực hiện thi công công trình hạ tầng giao thông hoặc các khu đô thị, cụm công nghiệp, cảng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3. Mẫu bản cam kết thực hiện dự án (bản chính, theo Mẫu 03 Thông tư LT số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC).

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập Doanh nghiệp, Hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh khai thác khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

5. Văn bản cam kết (bản chính), thực hiện các nội dung sau:

- Cam kết hoàn trả chi phí thăm dò cho tổ chức, cá nhân đã đầu tư thăm dò trước khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật (Mỏ núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm).

- Cam kết tự thoả thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 6.144.000.000 đồng (Sáu tỷ, một trăm bốn mươi bốn triệu đồng);

* Tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo về kết quả xét chọn hồ sơ lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Dự kiến thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính các ngày 29; 30/9/2022 và đến trước 16h30’ ngày 03/10/2022.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Tên tổ chức đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá mỏ núi Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 03/10/2022.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 14h00’ ngày 04/10/2022 (thứ ba),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 2.048.112.000đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, một trăm mười hai nghìn đồng).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Thanh Thủy, xã Thanh Tân;
- Niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam; Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành