Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật và Hòa giải ở cơ sở

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật và Hòa giải ở cơ sở


Nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, hòa giải cho đội ngũ cán bộ, hội viên ở cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng pháp luật và Hòa giải ở cơ sở cho các hội viên thuộc các Nhóm nòng cốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi tập huấn, Báo cáo viên pháp luật đã phổ biến những kỹ năng cơ bản khi thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền miệng, như: xây dựng đề cương bài tuyên truyền, kỹ năng thuyết trình, những yêu cầu chính trong quá trình thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật...quy trình các bước khi thực hiện hòa giải, kỹ năng thực hiện hòa giải trong một số trường hợp, các quy định pháp luật thường sử dụng trong quá trình thực hiện hòa giải...

Thông qua đó, giúp các đại biểu về dự tập huấn nắm được các kỹ năng cơ bản khi thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của các Nhóm nòng cốt tuyên truyền, pháp luật và các Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật tại cơ sở./.