Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách

Tin tức - Sự kiện  
Tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách
Mới đây, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Hà Nam đã diễn ra Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở năm 2023 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.


Về dự Hội nghị có ông Phạm Minh Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông cùng hơn 200 học viên là cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố, thị xã; Trưởng Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn; công chức văn hoá - xã hội thuộc UBND các xã, phường, thị trấn…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lữ Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến nội dung của Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn các bước thực hiện khi truyền thông các nội dung của dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy định pháp luật; cách khai thác các tài liệu pháp luật khi thực hiện các hoạt động truyền thông; một số lưu ý khi thực hiện truyền thông chính sách....

Bằng việc đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể cho các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện truyền thông chính sách đã giúp các đại biểu dự hội nghị tập huấn nắm rõ hơn các kỹ năng cần thiết trong truyền thông dự thảo chính sách và truyền thông pháp luật. Qua đó, sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng và số lượng các hoạt động truyền thông chính sách ở cơ sở trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngoài nội dung tập huấn truyền thông chính sách, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được giới thiệu về hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông./.