Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thanh Hà

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thanh Hà


Chiều ngày 13/7/2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm, UBND xã Thanh Hà tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Nhà văn hóa xã Thanh Hà cho gần 100 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ xã.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình như: các hành vi bạo lực gia đình; các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; chế tài xử lý các hành vi bạo lực gia đình…kỹ năng phòng, chống một số hành vi bạo lực gia đình.

Thông qua đó, giúp các đại biểu nắm được các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng cần thiết khi ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi bạo lực gia đình. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương./.