Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp Hà Nam tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Sở Tư pháp Hà Nam tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Chiều ngày 25/12/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Bùi Đức Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Chủ trì Hội nghị. Tới dự và chỉ đạo Hội Nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hương - Uỷ viên BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Trưởng ban tuyên giáo; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.


Trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Vũ Minh Hậu - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Giám đốc Sở nêu rõ: trong năm 2020, Đảng ủy Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của  các cấp uỷ Đảng. Qua đó, giúp cho cán bộ Đảng viên trong cơ quan nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết. Năm 2020, Đảng uỷ Sở Tư pháp đã chỉ đạo Đảng bộ, các Chi bộ tổ chức thành công các Đại hội. Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, phát triển đảng viên, kiểm tra giám sát Đảng bộ, lãnh đạo đoàn thể và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác chuyên môn thông qua kế hoạch đầu năm và trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ công tác hàng tháng. Năm 2021, Đảng bộ Sở Tư pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết của Đảng bộ Sở và chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Tại Hội Nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Sở đã trao giấy khen cho 01 Chi bộ và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Thái - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã chỉ đạo trong năm 2021, Đảng bộ sẽ tiếp tục tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  và Quy định số 101- QĐ/TW của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương ở cơ quan, đơn vị; Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần NQTW 6 khoá X; chú trọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong các Chi bộ; Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị theo yêu cầu; Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ cấp tỉnh đến địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư cũng đề nghị tất cả các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí bí thư Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác tư pháp năm 2021./.