Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Chiều ngày 09/01/2019, Sở Tư pháp Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Đình Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí là Phó Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

​ 

Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn ký giao ư​ớc thi đua

Tại Hội nghị, toàn thể công chức, viên chức đã được nghe các dự thảo báo cáo: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua công đoàn năm 2019, nội dung thi đua năm 2020… đồng thời, các đại biểu đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cho các dự thảo báo cáo.

Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm năm 2019, với sự chủ động, chuyển biến tích cực và cố gắng phấn đấu của các công chức, viên chức Sở Tư pháp, các nhiệm vụ đều được triển khai thực hiện và đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành.  

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020, theo đó các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020, cụ thể như sau:

100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong đó 30% trở lên hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ.

100% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có trên 30% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Tư pháp.

Sở Tư pháp Hà Nam phấn đấu nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ Tư pháp.

Công đoàn Sở Tư pháp phấn đấu đạt Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh.

Chi đoàn Sở Tư pháp nhận bằng khen của Tỉnh đoàn.

Kết thúc Hội nghị Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020./.