Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm

Tin tức - Sự kiện  
Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường Sở Tư pháp Hà Nam đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.


Trong 06 tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung lĩnh vực công tác tư pháp tại địa phương; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp đã có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các Phòng Tư pháp đã thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp tại cơ sở, đặc biệt là trong công tác chứng thực, hộ tịch, quản lý xử lý vi phạm hành chính,....


Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 trên các lĩnh vực; đề nghị các đơn vị, phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục tập trung tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, những nội dung không thuộc thẩm quyền, Sở Tư pháp ghi nhận và tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh, Bộ Tư pháp hướng dẫn./.