Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

Tin tức - Sự kiện  
Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2021
Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, với thành phần tham dự gồm: Ban lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm thuộc Sở và Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Minh Hậu, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo Báo cáo, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các lĩnh vực công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm vẫn được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới và ngày càng sát với điều kiện thực tế, kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các lĩnh vực công tác tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Một số lĩnh vực công tác tư pháp có kết quả nổi bật như: Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hộ tịch; Trợ giúp pháp lý....

Tại Hội nghị, các Trưởng phòng Tư pháp cũng trao đổi những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Tư pháp tại địa phương trong các lĩnh vực, như: hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính...Các Trưởng phòng chuyên môn của Sở cũng đã trao đổi, hướng dẫn và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Thái, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm.  Đồng thời yêu cầu toàn ngành nỗ lực khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra và tháo gỡ những vướng mắc đã được nêu ra tại Hội nghị để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021./.