Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Công bố TTHC và Quyết định công bố danh mục TTHC

Thủ tục Hành chính  
Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Công bố TTHC và Quyết định công bố danh mục TTHC

Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Công bố TTHC và Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam


1. Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Công bố TTHC.


2. Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam

Tin liên quan