Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đạ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú...
Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam    

* Ngày ban hành: 01/9/2021

* Ngày có hiệu lực: 16/9/2021

 * Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Hà Nam quy định việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước được quy định như sau:

- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Báo chí năm 2016 và được Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản.

- Phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước được phân công phụ trách đưa tin về tỉnh Hà Nam chỉ được hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Báo chí năm 2016; có văn bản giới thiệu của cơ quan báo chí gửi Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước về hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, hỗ trợ tác nghiệp.

- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan chủ quản báo chí và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại tỉnh Hà Nam; hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao; tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy chế cũng quy định phóng viên khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải xuất trình Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (còn thời hạn). Trường hợp là phóng viên chưa được cấp Thẻ Nhà báo phải xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí cử đến do Tổng Biên tập hoặc người được Tổng Biên tập ủy quyền ký kèm theo Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để xác minh…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Thông tin và Truyền thông.