Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người b...

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

* Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ   

* Ngày ban hành: 22/9/2023

* Ngày có hiệu lực: 10/12/2023

* Nội dung chính:

Ngày 22/9/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

1. 02 điều kiện xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

* Khi đang thi hành nhiệm vụ: Bị máu, chế phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương; hoặc bị máu, chế phẩm máu hoặc dịch cơ thể người không xác định được tình trạng nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc hoặc vùng da bị tổn thương;

* Có kết quả xét nghiệm HIV âm tính do cơ sở xét nghiệm theo quy định thực hiện.

Mẫu máu sử dụng xét nghiệm HIV phải lấy từ người bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong thời gian 72 giờ từ thời điểm xảy ra tai nạn

2. 02 điều kiện xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

* Bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

* Có kết quả xét nghiệm HIV dương tính do cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định HIV dương tính thực hiện.

Mẫu máu sử dụng xét nghiệm phải lấy từ người bị phơi nhiễm với HIV tại thời điểm từ đủ 30 ngày đến trước 180 ngày kể từ thời điểm bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp

3. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

* Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu;

* Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

* Bản chính hoặc bản sao kết quả xét nghiệm HIV âm tính;

* Bản chính hoặc bản sao kết quả xét nghiệm HIV dương tính của nguồn gây phơi nhiễm HIV (nếu có).

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/12/2023. thay thế Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Y tế.

Tin liên quan