Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Namv/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Namv/v Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam                

* Ngày ban hành: 10/8/2020                                             

* Ngày có hiệu lực: 20/8/2020

* Văn bản bị thay thế:Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND có ban hành danh mục Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định. Đối với các loại tài nguyên chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này do không còn phù hợp với quy định, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.                                              

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.      


Tin liên quan