Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ về diện tích đất x...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 30/5/2022

* Ngày có hiệu lực: 10/6/2022

* Nội dung chính:

Quyết định này quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Quyết định này áp dụng đối với các trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không áp dụng đối với các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất; không áp dụng đối với trường hợp đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản là trụ sở cơ quan Nhà nước.

Đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này thì thời điểm xem xét tách diện tích đất xen kẽ thành dự án độc lập là thời điểm giải quyết đề nghị của nhà đầu tư về việc thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Phần diện tích đất xen kẽ đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất quy định tại các khoản 2, khoản 3 Điều 5 thì được xem xét tách thành dự án độc lập để đấu giá quyền sử dụng đất.

- Về điều kiện, tiêu chí:

+ Phù hợp với quy hoạch tỉnh Hà Nam. Trường hợp quy hoạch tỉnh Hà Nam chưa được phê duyệt thì đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

+ Khu đất xen kẽ phải liền thửa, không bị chia cắt bởi các thửa đất đề nghị thực hiện nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

+ Hình dạng khu đất: khu đất xen kẽ có thể khoanh lại tạo thành hình dạng tương đối là hình vuông, hình chữ nhật, hình thang. Diện tích đất có thể đầu tư xây dựng công trình của dự án theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

+ Không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

+ Có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông, có chiều rộng nền đường tối thiểu từ 6m trở lên, mặt tiếp giáp với đường có chiều dài tối thiểu là 20m, có khả năng kết nối với giao thông và hạ tầng trong khu vực. Đối với các khu vực tiếp giáp với các tuyến đường đê thì phải được UBND tỉnh chấp thuận cho phép vận chuyển hàng hóa và đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp VI trở lên.

+ Việc tách phần diện tích đất xen kẽ thành dự án độc lập phải phù hợp, không phá vỡ các quy hoạch đã được phê duyệt, không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các dự án đã được quy hoạch hoặc các dự án đang triển khai.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.​


Tin liên quan