Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng...
Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam    

* Ngày ban hành: 12/5/2020                                                                   

* Ngày có hiệu lực: 01/6/2020

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:  

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung đối với các cụm công nghiệp đã hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Không áp dụng đối với các Cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng (Cụm công nghiệp: Bình Lục, Trung Lương). Theo đó, chính sách hỗ trợ bao gồm:

1. Hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng chung của cụm công nghiệp (gồm: đường giao thông, hè đường, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước,…):

a) Đối với các cụm công nghiệp có quy mô diện tích ≤ 10,5ha (gồm các cụm: Tiên Tân, Biên Hòa, Hoàng Đông, Thanh Lưu, Nhật Tân, và Hòa Hậu): Mức hỗ trợ 75% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 2,5 tỷ đồng/cụm);

b) Đối với các cụm công nghiệp có quy mô diện tích > 10,5ha và ≤ 20ha (gồm các cụm: Nam Châu Sơn, Cầu Giát, Thanh Hải): Mức hỗ trợ 65% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 3,0 tỷ đồng/cụm);

c) Đối với các cụm công nghiệp có quy mô diện tích > 20ha và ≤ 50ha (cụm An Mỹ - Đồn Xá): Mức hỗ trợ 55% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 4,0 tỷ đồng/cụm);

d) Đối với cụm công nghiệp có quy mô diện tích > 50ha và ≤ 75ha (gồm các cụm: Kim Bình, Thi Sơn): Mức hỗ trợ 40% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 4,5 tỷ đồng/cụm).

2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp:

a) Đối với dự án có công suất ≤ 50 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 75% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 2,0 tỷ đồng/trạm/cụm);

b) Đối với dự án có công suất > 50 m3/ngày đêm và ≤ 100 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 65% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 3,0 tỷ đồng/trạm/cụm);

c) Đối với dự án có công suất > 100 m3/ngày đêm và ≤ 200 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 55% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 4,0 tỷ đồng/trạm/cụm);

d) Đối với dự án có công suất > 200 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 5,0 tỷ đồng/trạm/cụm).

Về phương thức hỗ trợ, nguồn vốn: Hỗ trợ sau đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Tin liên quan