Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình q...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.   

* Ngày ban hành: 20/4/2020.                                                                 

* Ngày có hiệu lực: 01/5/2020.

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không.

* Nội dung chính:  

Quy định này quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ (sau đây gọi là chuyển đổi chợ) từ các Ban quản lý, tổ quản lý chợ đối với các chợ đang hoạt động do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, về hình thức chuyển đổi:

1. Đối với chợ thuộc khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và chợ nằm ở vị trí có giá trị thương mại cao (chợ nằm đường quốc lộ, tỉnh lộ, khu đô thị …) thuộc địa bàn xã của các huyện hoặc các chợ có từ 02 doanh nghiệp, hợp tác xã trở lên đăng ký tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác chợ : Áp dụng lựa chọn nhà đầu tư quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

2. Đối với các chợ còn lại (Chợ nông thôn nằm ở khu vực xa trung tâm, không thuận lợi về giao thông): Áp dụng hình thức giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện theo quy định để tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

Về các bước thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

1. Thành lập Ban chuyển đổi chợ.

2. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi chợ.

3. Xây dựng, thẩm định, phê duyệt Phương án chuyển đổi chợ.

4.Thông báo công khai Phương án chuyển đổi chợ.

5. Tổ chức giao hoặc đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

6. Quyết định công nhận doanh nghiệp, HTX quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Công thương.           


Tin liên quan