Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, họ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm...
Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Hà Nam V/v bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh

* Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam.    

* Ngày ban hành: 15/4/2020.                                                                 

* Ngày có hiệu lực: 25/4/2020.

* Văn bản bị bãi bỏ một số điều: Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:  

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 6; khoản 1, 2 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12; Điều 13 và Điều 14 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin liên quan