Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam   

* Ngày ban hành: 29/02/2024

* Ngày có hiệu lực: 15/3/2024

* Nội dung chính:

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Kim Bảng là cơ sở để cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong đô thị và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế đô thị đối với khu vực chưa có quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt.

Trong đó, các nguyên tắc đối với khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù.

- Tuân thủ theo Quy hoạch phân khu và các đề án đã được tỉnh phê duyệt;

- Quản lý quy hoạch, không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với Khu du lịch quốc gia Tam Chúc hình thành không gian du lịch dịch vụ hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế; thực hiện theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 526/QĐ-TTg ngày 18/5/2018, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Khu vực rừng phòng hộ nơi bảo tồn môi trường sống tuân thủ theo Luật Bảo vệ môi trường. Bảo tồn và duy trì hiện trạng môi trường sinh thái, hạn chế tối đa việc tác động vào hiện trạng tự nhiên trong việc xây dựng. Khu vực là khu vực rừng phòng hộ, đồng thời cũng là khu vực bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mông trắng. Là khu vực cấm xây dựng, trong một số trường hợp đặc biệt, khi có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và khai thác du lịch (bậc leo núi, lối mòn, chòi nghỉ, biển báo,…), thì việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền theo luật định.

- Đối với các khu vực cửa ngõ, các nút giao của các trục đường đô thị cần bố trí các công trình mang tính biểu tượng thể hiện nét đặc trưng riêng của phân khu và từng khu.

- Khu vực các khu công nghiệp: Xây dựng công trình phục vụ phát triển công nghiệp sạch, hiện đại, thân thiện với môi trường, từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo được nét đặc trưng cho từng khu công nghiệp, tổ chức không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường sinh hoạt, làm việc cho công nhân và người lao động.

- Khu vực an ninh quốc phòng: phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan và có tính đến các giải pháp về bảo mật.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Xây dựng

Tin liên quan