Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan cho phụ nữ khuyết tật

Tin tức - Sự kiện  
Phổ biến Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan cho phụ nữ khuyết tật


Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Hội Người Khuyết tật tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị phổ biến Luật Người khuyết tật và các chính sách liên quan cho phụ nữ khuyết tật tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, thành phố Phủ Lý với thành phần tham dự là 50 hội viên của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên của Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Người Khuyết tật và các quy định pháp luật có liên quan, như: xác định mức độ khuyết tật, các chính sách về người khuyết tật trong các lĩnh vực, bảo trợ xã hội, quy định về trợ giúp pháp lý cho đối tượng là người khuyết tật, trình tự, thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý...Bên cạnh nội dung phổ biển, các Báo cáo viên cũng đã giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người khuyết tật của các đại biểu về dự hội nghị.

Đây là hoạt động thiết thực của Hội Người Khuyết tật tỉnh nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho các hội viên phụ nữ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của các hội viên và góp phần nâng cao việc bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng cho các hội viên./.