Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 956/2020/UBTVQH14 ngày 05 tháng 6 năm 2020 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Nghị quyết số 956/2020/UBTVQH14 ngày 05 tháng 6 năm 2020 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

* Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14

* Ngày ban hành:05/6/2020

* Ngày có hiệu lực:05/6/2020

* Nội dung chính:

Nghị quyết số 956/2020/UBTVQH14 ngày 05 tháng 6 năm 2020 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Theo đó, Nghị quyết bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo nghị quyết sau đây:

1. Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVIPA);

2. Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội;

3. Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với một số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị quyết cũng phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.