Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021

Giới thiệu văn bản mới Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  
Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021

* Cơ quan ban hành: Chính phủ.

* Ngày ban hành: 01/7/2021.

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2021.

* Nội dung chính:

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021. Theo đó, Chính phủ quyết nghị các nội dung liên quan đến một số dự án Luật như: Dự án Luật cảnh sát cơ động, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê, Đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi), dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện xe ô tô kinh doanh vận tải do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ quyết định tạm ngưng áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định lắp camera trên phương tiện ô tô kinh doanh vận tải tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2021.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật đã có hiệu lực; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành 55 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2022, không để tiếp diễn tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết. 

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

Tin liên quan