Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 38/2023/UBTVQH15 ngày 16/10/2023 điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023

Nghị quyết số 38/2023/UBTVQH15 ngày 16/10/2023 điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023

* Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

* Ngày ban hành: 16/10/2023

* Ngày có hiệu lực: 16/10/2023

* Nội dung chính:

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.