Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 28/2021/QH15 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

Nghị quyết số 28/2021/QH15 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 28/7/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 28/2021/QH15 về việc phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh như sau: ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Ngoài ra, các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm: ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc Hội; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không