Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 27/2021/QH15 của Quốc hội Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng...

Nghị quyết số 27/2021/QH15 của Quốc hội Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 28/7/2021

* Nội dung chính:

Nghị quyết này phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

8. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

9. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

10. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

11. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

12. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

13. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

14. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

15. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

16. Ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

17. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

18. Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế.

19. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

20. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

21. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ.

22. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không