Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 21/2021/QH15 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm ...

Nghị quyết số 21/2021/QH15 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 28/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2021

* Nội dung chính:

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 21/2021/QH15 về việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cụ thể, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà sau đây: Ông Nguyễn Văn Dũng; Ông Ngô Tiến Hùng; Ông Nguyễn Biên Thùy; Bà Đào Thị Minh Thủy.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không