Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 15/2021/QH15 của Quốc hội bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 15/2021/QH15 của Quốc hội bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Cơ quan ban hành: Quốc Hội

* Ngày ban hành: 26/7/2021

* Ngày có hiệu lực: 26/7/2021

* Nội dung chính:

Ngày 26/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết 15/2021/QH15 về việc bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 4/2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

 - Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan