Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghi...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ban hành Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy và mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 06/7/2023

* Ngày có hiệu lực: 16/7/2023

* Văn bản bị thay thế:

- Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam;

- Nghị quyết số 23/2019/NQ- HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Nghị quyết này Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Theo đó, người cai nghiện bắt buộc khi chấp hành xong quyết định trở về địa phương nơi cư trú được cấp tiền ăn khi đi đường, tiền tàu xe và 01 (một) bộ quần áo thường (nếu họ không có), cụ thể:

- Tiền ăn: Mức hỗ trợ 70.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi đường, tối đa không quá 03 ngày;

- Tiền tàu xe: 100.000đ/người;

- Cấp 01 (một) bộ quần áo mùa hè hoặc 01 (một) bộ quần áo mùa đông: Mức chi 400.000 đồng/bộ/người.

Nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh

Thời gian hỗ trợ: không quá 06 tháng/lần cai nghiện.

- Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân thực hiện theo điểm b Khoản 3 Điều 39 Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Hỗ trợ 100% chỗ ở đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh.

Chế độ miễn, giảm

- Miễn 100% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau:

+ Thương binh;

+ Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Người thuộc hộ nghèo;

+ Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;

+ Trẻ em mồ côi;

+ Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

- Giảm 50% chi phí cai nghiện ma túy và thuốc chữa bệnh thông thường đối với đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo.

Nghị quyết cũng quy định viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hưởng trợ cấp đặc thù bằng 800.000 đồng/người/tháng.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

Tin liên quan