Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phò...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 20/4/2022

* Ngày có hiệu lực: 01/5/2022

* Văn bản bị thay thế: Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, bãi bỏ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về chủ trương hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 trong phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Nội dung chính:

Quy định hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh chưa được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.

Đối tượng trên địa bàn tỉnh phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam và UBND tỉnh Hà Nam, bao gồm các đối tượng sau:

- Nhân viên y tế, người làm việc trong các cơ sở y tế công lập nghi ngờ mắc Covid-19; nhân viên y tế, người làm việc trong các cơ sở y tế tư nhân được giao nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19.

- Lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (y tế, công an, quân đội, dân phòng…)

- Người thuộc diện hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách.

- Các đối tượng khác theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam và UBND tỉnh.

Mức hỗ trợ: hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm.

Phương thức hỗ trợ: trả kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đối tượng được hỗ trợ tại khoản 2 Điều này cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.​


Tin liên quan