Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam vềnhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam vềnhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 14/7/2020.

* Ngày có hiệu lực: 24/7/2020.

* Nội dung chính:

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân.Nghị quyết quy định nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 với mục tiêu: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chi tiêu Kế hoạch của năm 2020 được xác định tại Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Trung ương Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ, đó là: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, quyết liệt phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hoàn thành gieo cấy lúa vụ Mùa đúng thời vụ, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung tái đàn lợn, đảm bảo giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ Đông. Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tiếp tục tập trung tích tụ ruộng đất, đôn đốc dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thuỷ sản trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025...

Tiếp tục huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu phục vụ đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Hoàn thiện hồ sơ sớm công nhận huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020.

- Nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất, có sản phẩm trong năm 2020; đồng thời kiên quyết cắt ưu đãi đầu tư, chấm dứt chủ trương, thu hồi đất dự án vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai. Có biện pháp quản lý, hỗ trợ về vốn vay đối với các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19...

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.​


Tin liên quan