Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngâ...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

* Ngày ban hành: 24/4/2023

* Ngày có hiệu lực: 10/5/2023

* Văn bản bị thay thế: Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

* Nội dung chính:

Nghị quyết này áp dụng đối với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải; Ban An toàn giao thông tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm 2023 cho các đơn vị, cụ thể như sau:

1. Phân bổ 17% cho Thanh tra Sở Giao thông Vận tải.

2. Phân bổ 33% cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

3. Phân bổ 50% cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:

- Thành phố Phủ Lý: 10%;

- Huyện Bình Lục: 9%;

- Thị xã Duy Tiên: 9%;

- Huyện Thanh Liêm: 8%;

- Huyện Kim Bảng: 7%;

- Huyện Lý Nhân: 7%.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính

Tin liên quan