Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế...

Giới thiệu văn bản mới Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam  
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND tỉnh Hà Nam điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

* Cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành: 25/3/2020.

* Ngày có hiệu lực: 05/4/2020.

* Nội dung chính:                                                                                        

Nghị quyết điều chỉnh, giảm chỉ tiêu Đất ở tại nông thôn tại thành phố Phủ Lý là 10 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất ở nông thôn tại huyện Thanh Liêm là 10 ha.

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất giao thông tại huyện Lý Nhân là 45 ha; giảm chỉ tiêu Đất giao thông tại huyện Kim Bảng là 12 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất giao thông tại huyện Thanh Liêm là 57 ha.

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại huyện Thanh Liêm là 5 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thành phố Phủ Lý là 5 ha.

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất thương mại dịch vụ tại thành phố Phủ Lý là 2 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất thương mại dịch vụ tại thị xã Duy Tiên là 2 ha.

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất cụm công nghiệp tại huyện Bình Lục là 33 ha; giảm chỉ tiêu Đất cụm công nghiệp tại huyện Kim Bảng là 7 ha; và bổ sung chỉ tiêu Đất cụm công nghiệp tại thị xã Duy Tiên là 40 ha.

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại huyện Bình Lục là 16 ha và bổ sung chỉ tiêu Đất thương mại dịch vụ tại huyện Bình Lục là 16 ha.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong đó yêu cầu rà soát, chỉ thực hiện điều chỉnh tăng, giảm chỉ tiêu sử dụng các loại đất giữa các địa phương khi các dự án được triển khai phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu phát triển và đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin liên quan