Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác...

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

* Cơ quan ban hành: Chính phủ.

* Ngày ban hành: 19/5/2023.

* Ngày có hiệu lực: 15/7/2023.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung: Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

* Nội dung chính:

Sửa đổi quy định về công trình đường cao tốc đưa vào khai thác sử dụng

Theo đó, đường cao tốc được đưa vào khai thác sử dụng ngoài có phương án tổ chức giao thông đã được duyệt (như quy định Nghị định 32/2014/NĐ-CP )  thì phải đáp ứng thêm các quy định sau:

- Đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Có quy trình vận hành khai thác đối với các hạng mục, thiết bị sau:

+ Công trình hầm trên đường cao tốc có sử dụng các thiết bị thông gió, lọc bụi, kiểm soát môi trường, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện và các thiết bị khác phục vụ khai thác sử dụng;

+ Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; Trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến;

+ Các thiết bị lắp đặt vào công trình đường cao tốc gồm: thiết bị nhận dạng phương tiện giao thông, cân tải trọng, kiểm soát giao thông, quan trắc công trình, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ;

+ Các trường hợp cần thiết khác do chủ đầu tư, người quản lý sử dụng đường cao tốc quyết định.

Bổ sung quy định về trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe đường cao tốc

- Trạm dừng nghỉ của đường cao tốc: được dùng để phục vụ cho người tham gia giao thông, hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ, sửa chữa, cung cấp nhiên liệu, năng lượng cho phương tiện tham gia giao thông.

- Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định của đường cao tốc:

+ Trạm kiểm tra tải trọng xe của đường cao tốc được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc hoặc trong giai đoạn khai thác sử dụng đường cao tốc.

+ Vị trí xây dựng trạm kiểm tra tải trọng xe được bố trí tại trạm thu phí, đường nhánh nối vào đường cao tốc, vị trí phù hợp khác. Việc sử dụng Trạm phải bảo đảm giao thông an toàn; phải bố trí nơi dừng, đỗ để xử lý, có phương án hạ tải hoặc đường nhánh để phương tiện vi phạm di chuyển ra khỏi đường cao tốc tại trạm kiểm tra tải trọng xe cố định.

+ Đối với đường cao tốc được đầu tư xây dựng bằng ngân sách nhà nước, chi phí xây dựng trạm kiểm tra tải trọng xe được tính theo một trong các trường hợp sau:

++ Tính trong dự án xây dựng đường cao tốc;

++ Chi phí đầu tư xây dựng trạm sau khi đường cao tốc đã đưa vào khai thác sử dụng hoặc trong nguồn chi phí bảo trì đường cao tốc của ngân sách nhà nước. Chi phí quản lý, bảo trì trạm kiểm tra tải trọng xe được tính trong chi phí bảo trì đường cao tốc.

- Chi phí xây dựng trạm kiểm tra tải trọng xe cố định của đường cao tốc đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư được tính trong chi phí đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc; Chi phí quản lý, bảo trì và chi phí xây dựng trạm kiểm tra tải trọng xe trong giai đoạn khai thác sử dụng đường cao tốc và được tính trong chi phí quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Các chi phí này được tính trong phương án tài chính của hợp đồng dự án.

Đối với đường cao tốc được thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, phải áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC).

Với các hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư chưa điều chỉnh để áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng, thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Các trường hợp phải tạm dừng khai thác đường cao tốc gồm:

- Công trình bị hư hỏng do xảy ra sự cố công trình, do hậu quả của thiên tai, công trình bị hư hỏng không thể khai thác, sử dụng an toàn

- Sự cố cháy, nổ

- Xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng buộc phải tạm dừng khai thác để cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an toàn giao thông

- Khi xảy ra thảm họa, dịch bệnh

- Khi có yêu cầu phục vụ quốc phòng, an ninh

Hầm đường cao tốc phải được trang bị hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, quy trình vận hành khai thác công trình.

Quy định trên cũng áp dụng đối với các trung tâm quản lý, điều hành giao thông và các hạng mục cần thiết khác.

Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định của đường cao tốc được xây dựng trong dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc hoặc trong giai đoạn khai thác sử dụng đường cao tốc.

Trạm được xây dựng tại trạm thu phí, đường nhánh nối vào đường cao tốc, vị trí phù hợp khác. Trạm phải có phương án hạ tải hoặc đường nhánh để phương tiện vi phạm di chuyển ra khỏi đường cao tốc tại trạm.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm thi hành: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh./.  

Tin liên quan