Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý

Tin tức - Sự kiện  
Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý
Xác định công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý (TGPL) giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin về TGPL đến với người dân, giúp người dân tiếp cận thông tin TGPL hiệu quả, thời gian qua, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về TGPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng được TGPL.


Để thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả chính sách, pháp luật về TGPL trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc sở Tư pháp ban hành các kế hoạch, hướng tới cụ thể hóa mục tiêu, nội dung TGPL, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là đối tượng đặc thù như: người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ vị thành niên, người tái hòa nhập cộng đồng… Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thực hiện 25 buổi TGPL tại các xã, phường, thị trấn với hơn 3.000 người tham dự. Nội dung TGPL về Luật Đất đai; Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Tranh chấp đất đai và hòa giải tranh chấp đất đai; Bộ Luật Dân sự; Luật Trợ giúp pháp lý… Cùng đó, trung tâm đã phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức 3 lớp truyền thông về TGPL và chính sách pháp luật liên quan cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nhằm nâng cao hoạt động truyền thông về TGPL, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã tiến hành biên soạn, in ấn, phát 25.000 các tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về trung tâm, một số nội dung cơ bản của Luật TGPL và các tài liệu pháp luật liên quan đến các lĩnh vực pháp luật thiết yếu cho người dân như: Luật đất đai, cư trú, dân sự, hôn nhân gia đình; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách đối với người khuyết tật… Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những hoạt động truyền thông, tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đã phần nào bị hạn chế. Trước yêu cầu thực tiễn, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã đổi mới hoạt động, tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh viết bài truyền thông về đổi mới hình thức TGPL, xây dựng chuyên mục truyền thông về TGPL và hỏi đáp TGPL. Đồng thời, tăng cường viết tin, bài vụ việc được TGPL, hỏi đáp pháp luật đăng trên trang thông tin điện tử của Cục TGPL, Bản tin Tư pháp và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Song song, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự phối hợp hiệu quả với Trung tâm TGPL. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết bảng thông báo TGPL miễn phí, đặt hộp tin, mẫu đơn yêu cầu TGPL, tờ gấp pháp luật cùng số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh tại nơi đón tiếp công dân, liên hệ trung tâm khi có vụ việc thuộc diện được TGPL. Trung tâm cũng đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh để có thể bố trí trợ giúp viên pháp lý trực qua điện thoại.

Thông qua hàng loạt hình thức đổi mới, chủ động, phù hợp với tình hình mới, hoạt động TGPL thời gian qua đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, ngày càng nhiều người dân biết đến công tác TGPL, cả số lượng và chất lượng vụ việc tư vấn pháp luật và vụ việc tham gia tố tụng có chiều hướng tăng. 6 tháng đầu năm 2022, trung tâm đã thực hiện 275 vụ (kỳ trước chuyển qua 40 vụ việc, trong kỳ thụ lý 235 vụ việc). Trong đó, có 164 vụ việc tư vấn và 111 vụ tham gia tố tụng, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021. Trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng, các trợ giúp viên pháp lý tăng cường giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm, các diện người được TGPL, các quyền và nghĩa vụ của người được TGPL cho người dân. Đây cũng là một trong những hình thức truyền thông hiệu quả của trung tâm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện truyền thông về TGPL vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Nhận thức về công tác TGPL của người thuộc diện được TGPL chưa cao nên việc giải thích, hướng dẫn họ thực hiện quyền được TGPL còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương, cơ quan tiến hành tố tụng, tổ chức xã hội chưa chủ động trong việc hỗ trợ, thông tin, phối hợp với trung tâm và người thực hiện TGPL. Ngoài ra, diện người được TGPL theo pháp luật ngày một mở rộng, nhu cầu được TGPL ngày càng nhiều, song số lượng trợ giúp viên pháp lý và nguồn bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý còn ít nên việc triển khai công tác TGPL còn gặp nhiều khó khăn.

Thực trạng này đòi hỏi cần tiếp tục đa dạng hóa các phương thức truyền thông về TGPL; lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng, đặc thù từng vùng, trình độ dân trí của người dân. Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình, tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.